Böylesi ilk defa oluyor !

Aylar sonra her şey tersine mi dönüyor.. Parasını dolarda tutanlara kor.kutan ha’ber..…..Ayrıntılar Haberin Detayındadır… HABERİN DE.VAMINI OK.UMAK İÇİN HABERİN GÖ.RSELİNE DO/KUNUNUZ..