Deliler Hastanesi Fıkra

Deliler ha-stanesindeki hastaları test etmek amacıyla duvara bir otobüs resmi çizmişler ve hekimler delilere bu otobüse binenler dışarıya çıkacak demişler.Delilerin hepsi otobüsa binmeya kalkmışlar ve Hepsi duvara yapışıp yere düşmüşler. Devamı Fıkranın Detayındadır…FIKRANIN DEVAMI İÇİN GÖRSELE DO/KUNUNUZ..