Padişahın Fiyatı

Padişahın Fiyatı Padişah ile Hoca bir gün hamama giderler. Koyu bir sohbet esnasında Padişah Hocaya sorar. – Hoca, ben köle olsam bana kaç para fiyat biçersin Hoca biraz çekinir ve şöyle cevap verir. – Ben bu işin erbabı değilim fakat 20 akçe eder. Padişah s-inirlenir. Devamı Fıkranın Detayındadır…FIKRANIN DEVAMI İÇİN GÖRSELE DO/KUNUNUZ..