Temel İmtihanda

Bir inşaata amele alınacaktır. Alınacak elemanları kalfa Cemal’in seçmesi istenir. Adaylar kalabalıktır. Bu durumda Cemal sınav yapmaya karar verir.
-Pize 1 kişi lazimdur. Pu nedenle sizu imtihan edeceğum.
Bir ara gözü Temel’e ilişir. Burnundan tanımıştır. Hemşerisini işe almak ister. Önce
Temel’i sınava alır ve sorar.
-Hemşerum söyle baa bakalum… Sana 3 kuzu verdum, sonra 2 kuzu daha verdum kaç kuzu oldi ?Devamı Fıkranın Detayındadır…FIKRANIN DEVAMI İÇİN GÖRSELE DO/KUNUNUZ..