Temel’in bir çocuğu askere alınmış

Saavasların eksik olmadığı eski yıllarda bir dönem tüm erkek çocukları saavasa alınırmış. Temel’in bir çocuğu askere alınmış, Temel ikinci çocuğu yapmış. Ordu ikincisini de almış, Temel üçüncüsünü yapmış o da alınmış. Böyle gide gide onuncu çocuk da askere alınmış, Temel on birinciyi yapmış. Askerler on birinci çocuğu da askere almaya geldiklerinde Temel demiş ki;…. DEVAMINI OKUMAK İÇİN GÖRSELE DO/KUNUNUZ.